Ngày nay, trong kỹ thuật sản xuất bao bì có những công đoạn sản sinh ra nguyên liệu nhựa PP sau sản xuất. Nguồn liệu này không phải là nguyên liệu bỏ đi mà còn được chế tạo lại và tái sử dụng để tiếp tục sản xuất.

Nếu áp dụng kỹ thuật này vào trong quy trình sản xuất sẽ hạn chế được nguồn nguyên liệu thải ra môi trường bên ngoài, kiểm soát được và tái sử dụng nguồn nguyên liệu.

Bảo vệ môi trường là một trong những yêu cầu của khách hàng bên cạnh việc tuân thủ trách nhiệm xã hội theo quy định của nhà nước, chất lượng sản phẩm, độ chịu lực – độ bền sản phẩm … đối với các nhà sản xuất.

Trong sản xuất bao bì việc sử dụng nguyên liệu nhựa tái sinh cấu thành trong một số sản phẩm bao bì không phải là kỹ thuật mới trong kỹ thuật sản xuất bao bì. Mỗi nhà máy sản xuất đều có kỹ thuật riêng để sử dụng nguyên liệu nhựa tái sinh cho một số công đoạn.

Tuy nhiên, khi  sử dụng nguyên liệu nhựa tái sinh không sử dụng hoàn toàn nhựa tái sinh mà dùng công thức trộn nhựa vừa có nhựa nguyên sinh và nhựa tái sinh. Công thức trộn nhựa tùy theo sản phẩm và tùy theo yêu cầu giới hạn tỷ lệ nhựa tái sinh theo khách hàng yêu cầu.

Hiện tại, công đoạn sử dụng nhựa tái sinh áp dụng là công đoạn kéo sợi. Trong khi kéo sợi Nhân viên kỹ thuật sẽ tính toán theo công thức trộn nhựa phù hợp để đưa vào sản xuất sợi. Các thông số kỹ thuật khi chạy máy được giữ nguyên khi sử dụng nguồn nguyên liệu nhựa nguyên sinh và nguồn nguyên liệu có trộn nhựa tái sinh.

Nhựa tái sinh sẽ không tinh khiết như nhựa nguyên sinh, màu không trắng như nhựa nguyên sinh và có giá thành rẻ hơn. Chất lượng nhựa tái sinh bị giảm dần theo số lượng tái sinh và thành phần tạp chất trong nhựa. Phần nhựa tái sinh khuyến khích sử dụng 1 lần cho sản phẩm, và sau đó đưa nguyên vật liệu tái sinh thành phế liệu.

Sử dụng nguyên vật liệu nhựa tái sinh trong sản xuất bao bì là một bước tiến trong kỹ thuật sản xuất bao bì nhựa. Việc ứng dụng kỹ thuật sản xuất bao bì sử dụng nguyên liệu nhựa tái sinh phần nào đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, tái sử dụng nguyên vật liệu nhựa và hạn chế phế liệu thải ra ngoài môi trường. Công ty Cổ phần Nhựa Mekong đang thực hiện và từng bước nâng cao kỹ thuật ứng dụng nhựa tái sinh trong sản xuất.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, Công ty Cổ phần Nhựa Mekong sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng có chứa thành phần nguyên liệu tái sinh theo đúng tỷ lệ và theo yêu cầu kỹ thuật.