Để nắm bắt yêu cầu thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần Nhựa Mekong đã mở rộng thêm phân xưởng sản xuất nhằm phục vụ tốt hơn cho việc triển khai sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức sản xuất tại Công ty.

Sau hơn 7 tháng thi công từ tháng 10/2018 và đến tháng 5/2019 công trình mở rộng phân xưởng sản xuất mới đã hoàn thành, hoàn thiện các hạn mục, sắp xếp các công đoạn và trang thiết bị đưa vào vận hành.

Với 20.000 m2 nhà xưởng hiện tại và phần phân xưởng sản xuất mới xây thêm 6.000 m2 bao gồm các hạn mục công trình mới như sau:

– Phân xưởng may

– Khu vực kiểm hàng QC

– Kho vật tư

– Kho thành phẩm

– Nhà ăn.

– Nhà vệ sinh

Các hạn mục này được hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và phát triển sản xuất. Các khu vực này được thiết kế phù hợp và sử dụng tốt; sắp xếp các dây chuyền, công đoạn khoa học và từng bước chuẩn hóa để tăng năng suất.

Từ nay, Công ty Cổ phần Nhựa Mekong sẵn sàng tiếp nhận thêm các đơn hàng mới từ đối tác, các sản phẩm túi nhựa: PP dệt, PP dệt tái sinh, PP không dệt, PP không dệt tái sinh, PET tái sinh … đã và đang được sản xuất. Công ty Cp Nhựa Mekong đã khẳng định chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước và Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển.

Các đơn vị đối tác có yêu cầu về sản xuất túi nhựa: PP dệt, PP dệt tái sinh, PP không dệt, PP không dệt tái sinh, PET tái sinh … vui lòng liên hệ với Công ty Mekong chúng tôi để chúng tôi được phục vụ.